Rutavdrag och städtips

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet RUT-avdrag innebär möjligheten att kunna göra avdrag för hushållsnära tjänster. Det var Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson, båda från Centerpartiet, som i oktober 2003 skrev en motion där de yrkade på att införa möjlighet till RUT- och ROT-avdrag.

För vem gäller RUT-avdraget?
Man måste fylla minst 18 år det år man köper tjänsterna för att ha möjlighet att göra RUT-avdrag. Dessutom krävs det att man är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Ett ytterligare krav är förstås att man har haft utgifter för husarbete av ett slag som är berättigat till RUT-avdrag. Man kan inte få skattereduktion för arbete som man själv utfört hos sig själv och man kan inte heller få skattereduktion för sådant arbete som närstående har utfört hemma hos en själv. Till närstående räknas exempelvis make, maka, föräldrar, barn, mor- och farföräldrar, syskon och liknande.

Hur gör man för att använda RUT-avdraget?
Från och med den första juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion direkt på faktura. Som kund betalar man då hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. När arbetet är utfört får företaget begära resten av pengarna från Skatteverket. För att man ska kunna utnyttja denna fakturamodell så krävs det att företaget som anlitas har en F-skattsedel.